Keménfa Zala megye északi részén - Zala és Vas megye határának közelében- a megyeszékhely Zalaegerszegtől 20 km-re nyugatra, Körmendtől 22km-re délre, Zalalövőtől 3 km-re keletre fekszik.

A település egyike a zalai aprófalvaknak, zsáktelepülés, ahol a lakosság 30% roma nemzetiségű. A község lakossága 96 fő, teljes közigazgatási területe 1.489 hektár. Leggyorsabb megközelítése a Zalaegerszeget és Zalalövőt összekötő útról lehetséges. A település a Zala folyó jobb partján, 150-200

méter magas észak-déli dombok tövében fekszik. Éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves.

Keménfa gyönyörű természetben, Göcsej, Őrség és a Hetés tájegységek találkozásánál fekszik. A táj patakokkal szabdalt, agyagos, kavicsos dombvidék.

A település a Zalaegerszegi Többcélú Kistérségi Társulásnak tagja.

Keménfa első írásos említése 1371-ből való, egy birtok vitában Kemenfalau név alakban. A falu határában található Tompa és Keresztúr mezővárosok helye. A község keleti oldalán található Dózsa - hegy a történelmi kutatások szerint Dózsa György ott tartózkodásának emlékeként kapta a nevét.

A község lakosságának döntő többsége mindig mezőgazdasággal foglalkozott. A két háború között a fiatalok nagy része idénymunkát vállalt, többen pedig a helyi uradalmak majorjaiban dolgoztak. A háború után a földeket kiosztották. 1960 – ban alakult meg a termelő szövetkezet. A Tsz kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodott, a faluban munkanélküli nem volt.

A római katolikus templom 1922-ben épült, iskola 1936-ban és a községháza 1938-ban a falu összefogásával. Iskola 1936-től működött, a felső tagozat 1948-ban, az alsó tagozat 1976-ban szűnt meg. Jelenleg a keménfai tanulók Salomvárra járnak iskolába, óvodába pedig Zalacsébre.

Az Önkormányzat 2007. június 12-i ülésén döntött arról, hogy a közigazgatási feladatainak ellátására Zalalövő várossal köt megállapodást. A közigazgatás kezdetektől több változáson ment keresztül – 1950-ig a Salomvári Körjegyzőséghez, 1970-ig a Salomvári Tanácshoz, 1990-ig a Zalacsébi Tanácshoz tartozott. 1990-től a Salomvár székhelyű Salomvár-Keménfa közös körjegyzőséghez tartozott a falu. 2007. június 8.-án a Salomvári Testület felmondta a körjegyzőséget, így 2008. január 1-től a Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala látja el a közigazgatási feladatokat.

  • Az ivóvíz vezeték 1986-ban épült ki az egész településen- a vízellátás a Zalacsébi kútból kerül a Keménfai háztartásokba. A bekötések száma 40.
  • A szennyvízcsatorna hálózat 1995-ben épült ki. A szennyvíz a zalaegerszegi a regionális tisztítóba kerül. A rákötések száma 30.
  • A gázhálózat 1999-be épült ki, a bekötések számáról nincs információ.
  • Telefon a 40 házból 30 házhoz lett bekötve, az internet csak korlátozott számban érhető el a telefonhálózaton.
  • A mikrohullámú internet hálózat 2011. augusztus 12.-én épült ki, elérhetősége korlátlan.
  • A településről 2 hetente 1 alkalommal van szilárd hulladék elszállítás.

A szelektív hulladékgyűjtés 2009-től működik a településen kialakított gyűjtő szigeten.