Tájékoztató a gépjárműadóval kapcsolatos 2021. január 1. napjától hatályos változásokról

Tisztelt Adózók!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján
2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.

Ennek megfelelően a 2021. január 1-jétől kezdődő adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóság jár el, a 2021. január 1-jétől kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni az állami adó- és vámhatóság 2021. évben kiadandó határozata szerint.

A 2021. január 1-je előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében (ideértve a gépjárműadó hátralék behajtását) azonban még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021. évre csúszik.

 

Zalalövő, 2021. január 8.

 

                                                         Tisztelettel:

 

                                                                                                      Kovács Ildikó

                                                                                                             jegyző