Kedvezményezett neve: Zalalövő Város Önkormányzata

Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Zalalövő térségében

Szerződött támogatás összege: 244 660 672 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00045

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.04.16.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.04.16.

 

Magyarország Kormánya az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül, EFOP-1.5.2-16 kódszámon, a humán közszolgáltatások hatékonyságának növelésére és az azokhoz történő hozzáférés javítására irányuló, a társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő projektek megvalósítására „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” címmel felhívást tett közzé. A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása. Zalalövő Város Önkormányzata 244 660 672 Ft támogatást nyert, melyet EFOP-1.5.2-16-2017-00045 azonosítószámon valósít meg.

 

 

A projekt céljai és tevékenységei:

 

A projekt egyik legfőbb, hosszú távú célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A projekt második, ugyancsak hosszú távú, fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

 

A projekt, a hosszú távú célok elérése érdekében meghatározott céljai:

 

  • A humán közszolgáltatások terén, a projekt megvalósítási területén, jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző helyi programok megvalósítása
  • A hátrányos helyzetű, különösen a mélyszegénységben élő, csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
  • A helyi - főként kistelepülési, településrészi - kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése programok, rendezvények megvalósításával

 

A projekt lényeges célja továbbá a megvalósítási területén található, a megvalósító konzorciumot alkotó települések lakosság-megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

 

A projekt célcsoportja a konzorciumot alkotó hét település lakossága, amely komplex célcsoport a társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében jelenik meg elérendő célcsoportként. A projekt kiemelt célcsoportja ezen belül, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. Az adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság, különös tekintettel a mélyszegénységben élőkre, mint a projekt megvalósítási területének kiemelten kezelendő társadalmi problémája.

 

A projekt céljainak eléréséhez szükséges tevékenységek tervezésekor szorosan együttműködtünk a helyi formális és nem formális közösségekkel, amelyeken keresztül az egyes tevékenységek előzetes lakossági és célcsoporti elfogadottságát is figyelembe vettük. Fontos szempont volt a tervezésnél, hogy a fejlesztések ne előzmények nélküliek legyenek, hanem szervesen kapcsolódjanak a helyben már elindult folyamatokhoz, így is biztosítva az egyes tevékenységek iránti bizalmat, azok elfogadottságát.

Kiemelkedően fontosnak tartottuk e tárgykörben a projektben alkalmazásra kerülő humán szakemberek előzetes kiválasztásakor azok ún. bizalmi indexét vizsgálni. Olyan szakembereket kívánunk alkalmazni, akik iránt a célcsoportok tagjai erős bizalommal viszonyulnak, így is kezelve a célcsoporti tagok esetleges ellenállását egyes folyamatok iránt.